Volební program

1) Nepodmíněný příjem

–         výrazné zvýšení životní úrovně každého z nás

–         oddlužení České Republiky

–         narovnání sociální sféry

–         důstojné stáří pro seniory

–         zlepšení péče o děti a rodinu
2) Zrušení letního času

–         snížení zdravotní zátěže

–         zachování přirozených biorytmů

–         dopravní, pracovní a další problémy související s posunem času
3) Zavedení přímé demokracie

–         přímé tvoření zákonů

–         přímá volba

–         zákon o referendu

–         odvolatelnost úředníků a politiků

–         vymýcení korupce a byrokracie
4) Právo a spravedlnost pro všechny

–         dosažitelnost práva pro každého

–         dodržování zákonnosti

–         právo na spravedlivý proces
5) Snížení daňové zátěže

–         celková podpora ekonomiky

–         vymýcení poplatkové zátěže (televizní, za studny, školné, …)

–         reforma Krajského uspořádání
6) Ochrana historických a kulturních tradic

–         obnova soběstačnosti republiky

–         odmítnutí snahy o potlačení národní hrdosti

–         řešení uprchlické krize

–         zachování kulturního dědictví

–         ochrana zemědělského půdního fondu


Máte nějakou otázku? Využijte naší diskuze.