Senát 2016

Senátní volby proběhnou 7. a 8. října 2016.

Jiří do Senátu za NáS!

Volební leták

O mně

Čáp mě shodil nad Brnem v roce 1969. Dětství nabité zkušenostmi, jak dobrými, tak i horšími vystřídala dospělost. Z uzlíčku čehosi brečícího a rozhazujícího rukama se během let postupně stával uvědomělý člověk. Člověk, jenž si dokáže vážit všeho živého a ctí základní lidské moudra, jako jsou pravda, pokora, poctivost a skromnost. Názor, že když pomůžu druhým, pomůžu tím i sobě mi zůstal dodnes. V životě jsem toho zažil nemálo. Ať už radosti dnů běžných, tak starosti dnů těžších. Prošel jsem si řadou cest, které nikam nevedly, ale ze svých chyb jsem se poučil a našel nové cesty, kudy se dá zase jít. Nikdy jsem vědomě nikomu neublížil a po tomto světě už nějakou tu řádku let mohu kráčet se vztyčenou hlavou. Lidem kolem se můžu dívat do očí a vím, že tam, kde podám pomocnou ruku, tam se mohu obrátit, když potřebuji na oplátku popostrčit já. Zažil jsem i zklamání a strasti, ale z každého špatného si vzal ponaučení do budoucna a šel dál.

Proč jsem se rozhodl kandidovat

Víte jaký je nápis nad oponou Národního divadla? Je tam zlatým písmem napsáno Národ Sobě. A víte, co tento nápis znamená? Je to o lidech, o lásce ke své zemi a k rodnému kraji. Je to také o tom, že by si každý člověk měl uvědomit, že svůj život drží v rukou právě on. Mohl bych tedy říct desítky nebo stovky důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Ale hlavní, který všechny tyto důvody spojuje je jeden – mám rád naši zemi a kraj. Mám rád, když se lidé k sobě chovají jako lidé. Když vím, že za poctivou práci budu poctivě odměněn, že když já pomůžu tobě, ty pomůžeš mě. Mám rád, když spolu lidé mluví, když se nebojí vyjádřit svůj názor a když mají sny a tužby, za kterými jdou a mohou žít bez obav, co přinese zítřek. To je pak snadná cesta ke štěstí, kterou můžeme jít všichni.

Proč mě volit

Protože nevolíte mě, ale volíte NáS. A jen my všichni společně, můžeme tvořit společnost ke spokojenosti nás všech. Budu zastupovat a hájit zájmy občanů nejen našeho obvodu. Budu se rázně a aktivně zasazovat o vyřešení palčivých problémů, které náš obvod trápí dlouhá léta a není krom voleb, politická vůle jej změnit a vyřešit. Namátkou můžu zmínit dopravní obslužnost, zdravotní péči, zlepšení životní úrovně. Také se chci zasadit o ochranu Našich národních kulturních a historických tradic. Je to na nás, jaké si to uděláme a koho si zvolíme. Domov je tam, kde je naše srdce a mé srdce je v tomto regionu.

Mé vzdělání a kariéra

Prošel jsem si školami, počínaje mateřskou, přes elektro-průmyslovou, až po vysokou, téhož směru. Pro rozšíření vzdělání jsem později získal i výuční list . Ve svém životě jsem pracoval rukama i hlavou, s lidmi i pro lidi. Jsem člověk, který žije život ze všech jeho pohledů. Vím, jak se žije z platu vysoce postaveného představitele i ze sociálních dávek, zažil jsem obojí, byl jsem nahoře i dole. Sbíral zkušenosti i dojmy. Získával tak všeobecný rozhled i široké zaměření. Nenašla se činnost se kterou bych se nepopral. Nebál jsem se obyčejné práce, neodmítl ani tu lepší. Rád jsem se učil a vzdělával dál. Postupem času, věkem, zkušenostmi i pocity jsem zjistil, že je toho mnoho, co bych ještě rád dokázal. Co bych rád udělal, ne jen pro sebe, ale i pro lidi kolem. Co bych rád změnil a pomohl tak každému z vás najít a dopřát tu cestu, kterou toužíte jít.

dsc_0848

Politická činnost

Má cesta k politice byla velmi dlouhá a stejně tak dlouhá je i má aktivní zkušenost s politikou. Po dlouhé roky jsem se věnoval návrhům zákonů a legislativy v mnoha oblastech. Mezi nimi dotační politika, energetika, dopravní legislativa, sociální politika a další. Zpočátku jsem se snažil politice vyhnout a nechat ji jiným. Postupem času jsem však zjistil, že politika by neměla být o moci, ale o lidech. Dotýká se tak každého z nás a i když jde mnohdy slepými uličkami, jsme to my, kteří ji tvoříme a dokážeme ji změnit.

Závěrem

Chci být ten, co vám podá pomocnou ruku a spolu tak můžeme sny přestat jen snít….zde si vypůjčím slova slavného římského císaře, jenž prohlásil : „Veni, vidi, vici.“ Já přišel, viděl a protože to, co jsem spatřil se mi nelíbí, chci teď s vámi a pro nás všechny zvítězit. Jsem jeden z vás, ano člověk z lidu, člověk, který žije život, podobný mnohým životům, jenž žijete vy…také mám sny a plány, cíle a cesty, chci za tím vším jít a být tím, kdo ukáže nebo pomůže najít cestu i vám.

 


Máte nějakou otázku? Využijte naší diskuze.