Pravidla členství

Práva a povinnosti člena řeší stanovy strany. V krátkosti, ale můžeme říct, že členem strany může být občan České republiky, který splňuje tyto podmínky:

1.) je starší 18 let
2.) ztotožňuje se s programem a názory strany
3.) je plně způsobilý k právním úkonům
4.) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí
5.) řídí se stanovami strany
6.) hradí členské příspěvky stanovené pro všechny na částku 100,- Kč/měsíc
7.) pobírá členské odměny ve výši 10 % z částek, které straně přispějí či darují členové, kteří se přihlásili přes tohoto člena

Pro rok 2017 se stanoví, že všichni členové, kteří doručí svou přihlášku nejpozději do 3.8.2017, uhradí členské příspěvky alespoň na rok a budou mít zájem, tak budou zařazeni na kandidátní listiny strany pro Volby do parlamentu ČR 2017, a to až do úplného naplnění těchto listin, tedy do vyčerpání volné kapacity. Pořadí je určeno dnem doručení přihlášky. V případě stejného dne rozhoduje počet měsíců, na které člen uhradí příspěvky, pokud i zde nastane shoda, seřadí se daní členové dle abecedy. V případě rovnosti všeho rozhodne los.