Losování 5. listopadu

dárek č.    získává leták s číslem

1          41804
2          80041
3          63426
4          68636
5          24762
6          98997
7          10761
8          25696
9          94101
10        57045
11        40434
12        02026
13        51716
14        06085
15        31663
16        81197
17        62977
18        82571
19        69261
20        53204

Losování 22. října

dárek č.    získává leták s číslem

1               82155
2               34112
3               37204
4               75879
5               88673
6               17037
7               10074
8               34507
9               10638
10             44600
11             27274
12             60168
13             10867
14             84777
15              45298
16              01686
17              27143
18              95151
19              47578
20              43006

Losování 8. října 2016

dárek č.    získává leták s číslem

1               97361
2               25633
3               07239
4               69863
5               24664
6               92297
7               46196
8               25205
9               73565
10             37219
11             48311
12              67633
13              64966
14              92045
15              25033
16              20464
17              82789
18              37170
19              15917
20              92065

Akce – užijte se volby!

AKCE – Užijte si volby!

Akce

Pravidla:

1) Této akce se může zúčastnit každý občan ČR, starší 15 let, který má trvalé bydliště ve volebním obvodu 49 – Blansko (odkaz ZDE)

2) Akce má až dvě kola.

3) První-předvolební kolo, v něm budou losovány dárky, jak jsou uvedeny na letáku.

4) Druhé-povolební kolo, v něm bude každý dárek uvedený na letáku losován 10krát. Konání tohoto kola je první předvolební slib NáS, tedy se toto kolo bude konat pouze tehdy, pokud bude kandidát strany Národ Sobě, v těchto senátních volbách úspěšný.

5) Nárok na některý ze zážitků vzniká držiteli volebního letáku Strany Národ Sobě tehdy, pokud se vylosované číslo pro daný zážitek bude shodovat s dárkovým číslem na tomto jeho letáku nebo s náhradním číslem přiděleným dle těchto pravidel. Vylosované číslo není z dalšího losování vyřazeno, tedy na jedno číslo je možné získat několik dárků.

6) Letáky s čísly bude distribuovat Česká Pošta od pátku 30. září do pondělí 3. října 2016, a to do všech domácnosti v tomto volebním obvodu 49 – Blansko.

7) Pokud v tomto termínu neobdržíte váš leták s dárkovým číslem, nebo bude dárkové číslo na vašem letáku poškozeno a nečitelné, tak toto napište na email info@na-s.cz, a uveďte vaše jméno a adresu, obratem vám bude zaslán leták v elektronické podobě a vygenerováno nové dárkové číslo na vaše jméno. Na každé jméno může být dle tohoto bodu vygenerováno jedno číslo.

8) Letáky budou také rozdávány na setkáních s občany.

9) První losování dárkových čísel prvního kola proběhne 8. října 2016, druhého kola 22. října 2016 a další kola losování budou probíhat po čtrnácti dnech až do konce roku 2016 nebo do rozdání všech dárků. Vylosovaná čísla a záznamy z těchto losování budou umístěny na stránkách www.na-s.cz a na www.youtube.com.

10) Právo na dárek je nutné uplatnit nejpozději do 9 dnů od losování, a to na emailové adrese info@na-s.cz. Je zapotřebí uvést vaše dárkové číslo, jméno, adresu a telefon, jinak tento dárek propadá a bude zařazen do dalších kol.

11) Padělání a pozměňování dárkových čísel je nepřípustné.

12) V případě různého výkladu má rozhodující slovo Strana NáS.